Åpenhetsloven

 

Aktsomhetsrapport, Musti Norge AS

 

1.    Beskrivelse av selskapets driftsområde og organisering

 

Musti Norge AS har forretningsadresse på Vinderen i Oslo og har 75 utsalgssteder over hele landet. Foruten våre fysiske butikker er vi også tilgjengelig via netthandel.   

Selskapet har avvikende regnskapsår og omsatte pr 30.09.2022 for 628 millioner kroner og hadde 360 ansatte. Selskapet er en del av Musti Group, som er Nordens største dyrebutikk-kjede med 340 dyrebutikker i Sverige, Finland og Norge. Sv

Selskapet driver med detaljhandel, og leverer merkevarer innen fôr og utstyr til kjæledyr, i hovedsak hund og katt. Vår ambisjon er å levere fremragende service og riktig veiledning til valg av produkter.

Driftsmodellen som ligger til grunn for salget er innkjøp av varer som distribueres til sluttforbruker i leide utsalgssteder og på nett. Vareinnkjøpene gjøres i hovedsak gjennom etablerte grossistledd. Leveransene til sluttkundene gjøres hovedsakelig fysisk.

Leverandørtyper som i hovedsak benyttes i den direkte verdikjeden er grossister i Sverige og i Norge. Andre forretningspartner er leverandører av leide utsalgssteder, kontorhold, kantine, rengjøring, revisjon o.l.

Selskapet viktigste leverandører er store aktører og har forretningsadresse i Sverige og i Norge. I tillegg er hovedleverandøren Zoo Support Scandinavia Ab eiet av Musti Group. Risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er moderat i vår verdikjede da norsk og svensk lovgiving på området er omfattende, men det er viktig å kartlegge risikoen i underleverandørenes verdikjede.

 

2.    Vår aktsomhetsvurdering i henhold til Åpenhetsloven

Formålet med våre vurderinger er å få et bedre bilde av risikoene for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etter kravene i Åpenhetsloven. Vi innhenter derfor informasjon om leverandørene våre om arbeidsforhold samt informasjon om underleverandører der det er relevant.

På bakgrunn av informasjonsinnhentingen, skal Musti Norge stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning som eventuelt avdekkes, i henhold til § 4 i åpenhetsloven, som også samsvarer med prosessen beskrevet i OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger.

Vår årlige aktsomhetsrapport dekker i hovedsak §5a-c i Åpenhetsloven og omhandler perioden 01.07.2022-31.12.2022.

 

3.    Organisering og gjennomføring av våre aktsomhetsvurderinger

Musti Norge AS har under utarbeidelse et system for risikovurderinger, mottak av henvendelser, svar på henvendelser og et spørreskjema til utvalgte leverandører for selskaper som er omfattet av Åpenhetsloven.

Det er under utarbeidelse et system for kartlegging av verdikjeden og kartlegging av våre leverandører basert på størrelse, geografi, bransje og bruk av underleverandører.

I Musti Group er fokuset på etisk forretningshandel høyt, og mekanismene for kontroll på verdikjeden hos grossistleddets underleverandører vedrørende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er blant annet regulert i følgende retningslinjer:

  • The Musti Group Code of Conduct
  • The Supplier Code of Conduct
  • The amfori BSCI Code of Conduct

Retningslinjene finnes tilgjengelig på www.mustigroup.com/responsibility/reports-and-policies/

I Musti Norge er daglig leder Erik Ringen Skjærstad ansvarlig for retningslinjene og system for oppfølging av vår leverandørverdikjede.

Informasjon om Åpenhetsloven i Musti Norge finnes på www.musti.no

 

Handlingsplan for implementering av Åpenhetsloven

1.    Knytte Åpenhetsloven opp mot relevante eksisterende retningslinjer og rutiner

1.1. Code of Conduct

1.2. Supplier Code of Conduct

1.3. Retningslinjer for innkjøp

1.4. Retningslinjer for varsling

1.5. Retningslinjer for likestilling og antidiskriminering

 

2.    Vedtak i styret om ansvarlighet og retningslinjer for loven

 

3.    Informasjonsmøte alle ansatte;

3.1. Åpenhetsloven

3.2. Likestillings- og diskrimineringsloven

 

4.    Sette opp mottaks og lagringssystem for henvendelser

 

5.    Utarbeide mal for spørreskjema til leverandører

 

6.    Risikovurderinger av leverandører:

6.1. Geografi

6.2. Bransje

6.3. Produksjonsprosess

6.4. Kontraktsvilkår

6.5. Underleverandører

 

7.    Utsendelse av spørreskjemaer til leverandører

 

8.    Vurdere tiltak etter svar på spørreskjemaer

8.1. Gi leverandøren rimelig tid til å rette opp i brudd

8.2. Avslutte samarbeid med leverandører der det foreligger brudd som ikke kan rettes

 

Det skal arbeides løpende med evaluering av prosess, system og arbeidet med Åpenhetsloven for kontinuerlig forbedring.  

 

4.    Publisering og offentliggjøring av rapporten

Redegjørelsen om Åpenhetsloven er publisert og gjort offentlige på www.musti.no

 

5.    Regnskapslovens krav til signering av offentlig redegjørelse

Denne redegjørelsen er elektronisk signert av styret og daglig leder i Musti Norge AS i henhold til Regnskapsloven §3-5.