Brukervilkår for Musti AS nettjenester

Velkommen til Musti AS (heretter «Musti») nettjeneste (heretter «Tjenesten»).

1. Generelt
2. Tjenesteyteren
3.  Behandling av person- og lokaliseringsopplysninger
4. Cookies
5. Brukerens rett til å bruke Tjenesten
6. Brukerens forpliktelser i Tjenesten
7. Innhold som Brukeren har skapt i Tjenesten
8. Endringer i Tjenesten
9. Immaterielle rettigheter
10. Lenker
11. Ansvarsbegrensninger
12. Force Majeure
13. Endringer i vilkårene
14. Lovanvendelse og løsing av tvister

1. Generelt 
Disse generelle brukervilkårene (heretter «Vilkårene») gjelder brukerens aktivitet i Musti nettjeneste (heretter «Tjenesten»), uavhengig av hvilken enhet/plattform brukeren benytter Tjenesten fra.

Man anser brukeren for å ha godkjent de gjeldende vilkårene samt instruksjonene som gis i Tjenesten og forplikter seg derved til å overholde disse ved bruken av Tjenesten. Brukeren forplikter seg også til å overholde gjeldende lover samt god skikk og bruk ved bruken av tjenesten.

2. Tjenesteyteren 
Musti Norge AS
Slemdalsveien 70B
0370 Oslo
Organisasjonsnr: 915886949

E-post: kundeservice@musti.no
Kundeservice: 21983009 (gratis kundetelefon, åpningstider https://www.musti.no/info/stores)

3. Behandling av person- og lokaliseringsdata 
Musti kan samle inn og behandle person- og lokaliseringsdata gjennom Tjenesten på den måten som er beskrevet i personvernserklæringen link. Brukerne av mobile tjenester kan deaktivere bruken av lokaliseringsopplysninger ved hjelp av innstillingene i programmet samt på den mobile enheten.

4. Cookies (informasjonskapsler)
Musti benytter cookies (informasjonskapsler) eller annen tilsvarende teknologi for å samle inn informasjon om bruken av Tjenesten og for å gjøre brukeropplevelsene bedre ved å for eksempel tilby interessant innhold. Brukeren kan ved hjelp av egne nettleserinnstillinger styre lagringen av cookies og andre tilsvarende teknikker på terminalenheten sin samt hindre cookies-funksjonene totalt. Hindring av bruk av cookies eller fjerning av lagrede cookies kan ha en negativ virkning på Tjenesten eller bestemte deler eller funksjoner i denne, som bruken av handlekurvfunksjonen i nettbutikken. Dersom brukeren ikke har hindret cookies-funksjonene ved å forandre på nettleserinnstillingene, anser man Brukeren for å ha godkjent bruk av cookies.

Hindringen av cookies er avhengig av nettleseren.

5. Rettigheter og forpliktelser ved bruken av Tjenesten
Brukeren har rett til å bruke Tjenesten i samsvar med disse Vilkårene og de instruksjonene som er gitt spesielt i Tjenesten. Musti har rett til å forby en bruker å bruke Tjenesten dersom brukeren handler på en måte som strider mot disse Vilkårene, instruksjonene som er gitt i Tjenesten, loven eller god skikk og bruk. For å bruke og gjøre seg kjent med Mustis tjenester, kan brukeren se gjennom Tjenesten samt skrive ut eller på annen måte kopiere eller lagre ting fra innholdet i Tjenesten på sin egen enhet. Dette kan kun gjøres til eget bruk og ikke til kommersielle formål.

Brukeren har ikke rett til å forandre på Tjenesten eller dens innhold på noen måte. Brukeren har heller ikke lov til å dele, spre, formidle eller presentere Tjenesten, dens innhold eller deler av dette offentlig som det er eller i endret form, eller på annen måte gjøre dette tilgjengelig for publikum, med mindre det er gitt tillatelse til det i disse Vilkårene eller i Tjenesten.  

Musti har rett til å når som helst og uten forvarsel eller erstatningsplikt forandre på Tjenesten eller dens innhold, begrense bruken av Tjenesten eller deler av den eller avbryte eller avslutte tilbudet av Tjenesten, dens innhold eller hvilken som helst del av den fullstendig. Dersom en bruker har handlet på en måte som strider mot disse Vilkårene, instruksjonene som er gitt i Tjenesten, loven eller god skikk og bruk, har Musti rett til å forby brukeren å benytte Tjenesten i fremtiden.  

7. Innhold som Brukeren har skapt i Tjenesten  
Brukeren forplikter seg til å la være å skape eller formidle innhold som strider mot loven eller god skikk og bruk, er upassende, skader rettighetene til en tredjepart eller reklamerer for produktene eller tjenestene til en tredjepart uten at man har rett til dette eller har fått tillatelse til dette på forhånd av Musti.

Brukeren er ansvarlig for innhold han har skapt eller formidler i Tjenesten og gir Musti brukerretten til dette, slik det er definert i disse Vilkårene. Ved behov må brukeren skaffe seg innehaverens (som for eksempel fotografen og/eller objektet på et bilde) tillatelse til å formidle innhold i Tjenesten.  

Brukeren gir Musti uten vederlag retten til å publisere og bruke innhold brukeren har skapt til det formålet det er samlet inn for, de kontrollerer ikke innhold brukeren skaper og formidler i Tjenesten på forhånd og er heller ikke på noen måte ansvarlig for dette. Musti har uten plikt til å melde ifra til brukeren på forhånd eller etterskudd, og når som helst rett til å fjerne innhold en bruker har formidlet i Tjenesten og som Musti anser å stride mot disse Vilkårene eller ellers være til skade for Musti eller en tredjepart. På grunnlag av egne vurderinger kan Musti også forandre på innholdet, som for eksempel rette på skrivefeil. Hvem som helst kan kontakte Musti for å be om at innhold som er formidlet i Tjenesten blir fjernet. Musti avgjør selv om de vil følge en slik anmodning.

8. Angrerett
Som kunde har du 30 dagers angrerett uten å oppgi grunn. Angrefristen utløper 30 dager etter du har mottatt produktet. Dette gjelder ikke åpnede pakker med fôr eller kattesand. For å bruke angreretten må du returnere varen til oss i butikk eller via post. For å returnere via post må du bruke vårt returskjema og returnere varen via ditt nærmeste postkontor/post i butikk. Om returskjemaet ikke benyttes står du selv for fraktkostnaden.

Når returen har kommet til oss, behandler vi den innen 10 arbeidsdager og kontakter deg ved eventuelle spørsmål. Tilbakebetaling skjer oftest i løpet av et par arbeidsdager, men kan ta opp til 14 dager. Musti har rett til å vente med tilbakebetaling til det returnerte produktet er mottatt eller til du har bevist at produktet er sendt tilbake.

Vi gjør returbetalingen på samme måte som du har betalt produktet, med mindre du har godkjent en annen metode, og i alle fall ikke slik at det påfører deg ekstra kostnader.

Kunden har omsorgsansvaret for det mottatte produktet. Kunden er alltid og helt opp til produktets fulle pris ansvarlig for reduksjoner i produktets verdi som kommer av annen behandling enn det som er nødvendig for å konstatere varenes natur, egenskaper og funksjon.

9. Immaterielle rettigheter 
Tjenesten og innholdet i denne, som tekst, bilder, produktopplysninger, varemerker, passord og program eies av Musti eller deres samarbeidspartnere, og er beskyttet med opphavsrett og internasjonale opphavsrettsavtaler og andre immaterielle avtaler. Alle immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten og dens innhold (som opphavsrett, registrerte og uregistrerte varemerke- og designrettigheter, domenenavn, patenter, forretningshemmeligheter og databaserettigheter) samt goodwill-verdien som følger med disse tilhører Musti og deres samarbeidspartnere. Musti gir ikke brukerne noen direkte eller indirekte retten til noen immaterielle rettigheter.

10. Lenker og spredningsknapper 
Brukere av internett kan legge inn lenker til Tjenesten på eksterne sider, som åpner seg når brukeren klikker på dem. Forutsetningen for dette er at en slik lenker ikke på grunn av utseende, plassering eller andre ting har en ufordelaktig virkning på Mustis rykte eller gir et feil bilde av en forbindelse mellom Musti og eieren av siden med lenken samt deres produkter eller tjenester. En slik lenk skal ikke inneholde Mustis varemerker i bildeform. Tjenesten kan inneholde lenker til eksterne nettsider, som eies og vedlikeholdes av en tredje part. Musti kontrollerer ikke innholdet til de lenkede nettsidene, og Musti har ikke på noen måte kontroll over disse. Musti er derfor ikke på noen måte ansvarlig for de lenkede sidene, innholdet og heller ikke nettsikkerheten på disse.  

Tjenestens lenker til eksterne sider samt eksterne lenker til Tjenesten forteller ingen ting om forholdet mellom Musti og eieren av lenken eller en lenket tredje part.

Tjenesten kan inneholde såkalte spredningsknapper, som «del»- og «lik»-knappene på Facebook og Twitter. Når brukeren besøker Tjenesten, er disse kappene slått av etter standardinnstillingene. De formidler ikke noen informasjon til tjenestene for sosiale medier uten kundens egne aktive og frivillige aktivitet.

Spredningsknappene kan komme frem som en del av våre tjenester, men innholdet kommer direkte fra tjenesten i det sosiale mediet det gjelder. Når en bruker besøker Tjenesten, observerer spredningsknappen for det sosiale mediet at brukeren er logget inn i det sosiale mediets tjeneste, og da kan den koble brukerens besøk i Tjenesten til spredningsknappen for det sosiale mediet. Dersom brukeren ikke har logget seg inn i det sosiale mediet, klarer ikke mediets tjeneste å koble brukerkontoen til Tjenesten. Sosiale medier, som for eksempel Facebook, kan samle inn opplysninger fra brukernes besøk etter sine egne gjeldende vilkår for personvern. Facebook kan ikke gi opplysingene de har samlet inn videre til Musti med mindre brukeren har gitt spesielt tillatelse til dette.

Brukeren kan gjøre seg kjent med vilkårene for spredningstjenestene i hver enkelt tjeneste.

11. Ansvarsbegrensninger
Musti går inn for å holde Tjenesten tilgjengelig for brukeren uten avbrudd, spesielle rettigheter eller forstyrrelser. Musti er ikke ansvarlig for påliteligheten, riktigheten, feil, mangler, unøyaktigheter eller andre feil i innholdet i Tjenesten eller i opplysningene som formidles i Tjenesten, og heller ikke for dokumenter eller innhold som sendes eller mottas gjennom Tjenesten eller som ikke blir sendt eller mottatt. Musti kan heller ikke garantere for datasikkerheten i Tjenesten eller i opplysninger som formidles gjennom den og er ikke ansvarlig for dette.

Musti er ikke ansvarlig for noen skader som oppstår på grunn av bruk av Tjenesten eller dens innhold, fordi man er hindret i å bruke den eller på grunn av disse Vilkårene, med mindre det gjeldende lovverket tilsier noe annet.

12. Force Majeure 
Musti er ikke ansvarlige for avtalebrudd som oppstår på grunn av forhold som Musti ikke har mulighet til å påvirke (force majeure).

13. Endringer i vilkårene 
Musti har rett til å forandre på disse Vilkårene etter egne vurderinger ved å informere brukeren om dette per e-post eller gjennom Tjenesten. Endringer i Vilkårene trer i kraft når Musti har informert om disse.

14. Lovanvendelse og løsing av tvister 
Disse avtalevilkårene reguleres av Norske lover, med unntak av deres lovvalgsregler.

Partene prøver i første rekke å løse eventuelle uoverensstemmelser gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke kommer frem til enighet, løses tvisten i Oslo tingrett i Norge. Forbrukere har dessuten mulighet til å ta tvisten opp i tingretten på sitt eget hjemsted eller la forbrukertvistutvalget behandle saken. For å få saken til behandling i forbrukertvistutvalget, må kunden kontakte forbrukerrådet https://www.forbrukerradet.no/.

Nettbutikkens avtalevilkår for forbrukerkunder

1. Generelt
2. Handling i nettbutikken
3. Behandling av personopplysninger
4. Priser og opplysninger om produktene
5. Levering av produktene
6. Betalingsmåter
7. Avtalebekreftelser
8. Angrerett
9.  Kontroll av produktene
10. Reklamasjoner og feilansvar
11. Forsinkelse ved levering
12. Force Majeure
13. Tjenesteyteren
14. Lovanvendelse og løsing av tvister

1.  Generelt
Dette er avtalevilkårene til Mustis (heretter «Musti») nettbutikk. Disse avtalevilkårene gjelder forholdet mellom Musti og forbrukerkunder (heretter «Kunden»), når Kunden kjøper produkter gjennom Mustis nettside https://www.musti.no/ . I tillegg reguleres Kundens aktivitet i Mustis nettbutikk av Mustis generelle brukervilkår for nettjenesten link.

2.  Handling i nettbutikken
Alle Kunder som har fylt 18 år og har en fungerende e-postadresse og et mobiltelefonnummer kan handle i nettbutikken. Tjenesten og kundeservice tilbys på Norsk, svensk eller engelsk. 

Bestilling krever ikke at man registrerer seg. Kunden må likevel oppgi de opplysningene som er merket som obligatoriske i forbindelse med bestillingen. Kunden er ansvarlig for at de oppgitte opplysningene er riktige og pliktig til å informere Musti om endringer i opplysningene umiddelbart. Dersom de ønsker det, kan Mustis medlemskunder logge seg inn i nettbutikken, slik at de samler opp kundebonus fra kjøpene.

Bestillingen av produkter gjøres ved å velge produkter i nettbutikken og legge dem i handlekurven. Musti bekrefter mottakelsen av bestillingen til Kunden i en e-post som sendes automatisk til den e-postadressen kunden har oppgitt. Kunden må kontrollere at innholdet i bestillingen på mottaksbekreftelsen tilsvarer bestillingen som er gjort. Når Kunden sender bestillingen sin i nettbutikken, oppstår det en bindende bestilling for Kunden. Bestillingen er bindende for Musti når de har levert en avtalebekreftelse til Kunden (se punkt 7; Bekreftelse på inngått avtale). Musti har rett til å la være å godkjenne Kundens bestilling før de sender avtalebekreftelsen.

3. Behandling av personopplysninger
Musti behandler Kundens personopplysninger innenfor grensene de gjeldende reglene for personvern setter. Du finner mer informasjon om behandling av personopplysninger i Mustis personvernserklæring.

4. Priser og opplysninger om produktene
Kunden belastes med produktprisen som er gjeldende på bestillingstidspunktet. Prisene på produktene gjelder inntil videre eller i en periode som er spesifisert i produktopplysningene (som for eksempel kampanjeprodukter).
Produktprisene inneholder ikke betalings- eller leveringsgebyr, men dette fastsettes etter valgt betalings- og leveringsmåte (se punkt 5 «Levering av produktene» og 6 «Betalingsmåter». Leveringsgebyr og gebyr knyttet til valgt betalingsmåte kommer frem i nettbutikken umiddelbart før man utfører bestillingen og belastes i forbindelse med betalingen av bestillingen. Prisene på produktene er inkludert merverdiavgift.

Musti går inn for å alltid holde opplysningene om pris og produktenes tilgjengelighet oppdatert og riktig i nettbutikken, men de kan ikke garantere for at opplysningene er feilfrie eller for produktenes tilgjengelighet, og de er ikke ansvarlige for dette. Dersom en pris som er oppgitt i nettbutikken tydelig har vært feil, forbeholder Musti seg retten til å oppheve avtalen. Prisen har i alle fall tydelig vært feil dersom den avviker betydelig fra det vanlige prisnivået til et tilsvarende produkt eller dersom kunden ellers burde ha skjønt at prisen er feil (f.eks. dersom prisen er 0,00 kroner).

Dersom det kommer frem at det til tross for netthandelens tilgjengelighetsopplysninger i er tomt for et produkt Kunden har bestilt, informerer Musti Kunden umiddelbart om dette ved å bruke kontaktopplysningene Kunden har oppgitt. Dersom det er tomt for det bestilte produktet lengre enn midlertidig, eller leveringen av produktet tar over 30 dager fra bestillingstidspunktet, betaler Musti hele prisen Kunden har betalt for produktet tilbake igjen, og man anser kjøpet av produktet for opphevet. Dersom kunden likevel ønsker at kjøpet skal være gyldig, har kunden muligheten til å godkjenne en lengre leveringstid eller et erstattende produkt.

5. Levering av produktene
Produktene leveres i hele Norge. Man går alltid inn for å gjennomføre leveringen så raskt som mulig. Dersom det gjelder et produkt som er tilgjengelig på lager, går man inn for å levere det innen 3-5 virkedager, og i alle fall senest innen 30 dager fra bestillingen av produktet. Dersom leveringen tar lengre tid enn normalt, tar Musti kontakt med Kunden ved å bruke kontaktopplysningene Kunden har oppgitt. Kunden kan følge fremgangen i bestillingen ved hjelp av lenken i mottaksbekreftelsen av bestillingen.

Leveringsmåtene for produktene finner man på nettsiden https://www.musti.no/betaling-og-leveranse

Kunden mottar en tekstmelding om produktets ankomst. Kunden må vise legitimasjon ved henting av produktet (førerkort, pass, eller annen legitimasjon med bilde). Dersom man har valgt å hente produktet på en Musti-butikk, blir produktet oppbevart på butikken i to uker. Bestilleren kan også gi en annen person fullmakt til å hente bestillingen på en butikk ved å skrive og signere en fullmakt til dette.

Dersom kunden ikke henter det leverte produktet på leveringsstedet innen fristen, og ikke melder spesielt ifra om heving av kjøpet innen 14 dager fra tidspunktet hvor Kunden fikk melding om at produktet kan hentes, anser man Kunden for å ha hevet bestillingen av produktet. Musti har da rett til å kreve en erstatning av Kunden for kostnadene leveringen av produktet har. Musti har rett til å trekke erstatningssummen direkte fra summen som skal returneres til Kunden på grunn av hevelsen av kjøpet.

6. Betalingsmåter 
Netthandelens betalingsmåter finner man på nettsiden https://www.musti.no/betaling-og-leveranse.

7. Bekreftelse på utførte avtaler
I forbindelse med leveringen sender vi Kunden en bekreftelse på den inngåtte avtalen per e-post. Bekreftelsen inneholder de viktigste opplysningene om bestillingen samt skjema og instruksjoner for avbestilling. 

8. Angrerett
Som kunde har du 30 dagers angrerett uten å oppgi grunn. Angrefristen utløper 30 dager etter du har mottatt produktet. Dette gjelder ikke åpnede pakker med fôr eller kattesand. For å bruke angreretten må du returnere varen til oss i butikk eller via post. For å returnere via post må du bruke vårt returskjema og returnere varen via ditt nærmeste postkontor/post i butikk. Om returskjemaet ikke benyttes står du selv for fraktkostnaden.

Når returen har kommet til oss, behandler vi den innen 10 arbeidsdager og kontakter deg ved eventuelle spørsmål. Tilbakebetaling skjer oftest i løpet av et par arbeidsdager, men kan ta opp til 14 dager. Musti har rett til å vente med tilbakebetaling til det returnerte produktet er mottatt eller til du har bevist at produktet er sendt tilbake.

Vi gjør returbetalingen på samme måte som du har betalt produktet, med mindre du har godkjent en annen metode, og i alle fall ikke slik at det påfører deg ekstra kostnader.

For å returnere eller bytte varer du har kjøpt i nettbutikken i butikk, kreves det at du har med deg orderbekreftelse. Ved retur i butikk tilbakebetales summen via Klarna til din konto. Vi gjør ikke tilbakebetalinger i butikk. 

Kunden har omsorgsansvaret for det mottatte produktet. Kunden er alltid og helt opp til produktets fulle pris ansvarlig for reduksjoner i produktets verdi som kommer av annen behandling enn det som er nødvendig for å konstatere varenes natur, egenskaper og funksjon.

9. Kontroll av produktene
Når kunden har mottatt produktet, må han umiddelbart kontrollere at de leverte produktene er i orden og feilfrie samt at leveransen inneholder alle de bestilte produktene.

10. Reklamasjoner og feilansvar
Kunden skal uten opphold og senest innen to (2) uker etter at han eventuelt har oppdaget en feil ved produktet eller bestillingen melde ifra om feilen til Mustis kundeservice (E-post: kundeservice@musti.no, Kundetelefon: 21983009).

Musti er ansvarlige for feil ved produktet i samsvar med gjeldende lover om forbrukervern. Dersom man konstaterer feil ved produktet eller leveringen, har Musti i første rekke rett til å utbedre feilen innenfor en rimelig tidsfrist eller levere et nytt og feilfritt produkt.

11. Forsinkelse ved levering
Kunden har rett til å påberope seg sine rettigheter etter forbrukerloven ved forsinkelser ved leveringen av produktene. Musti er likevel ikke ansvarlig for en forsinkelse dersom årsaken er hos Kunden, som for eksempel at Kunden ikke har vært til stede på det avtalte leveringstidspunktet for produktene, og man ikke har fått tak i ham, eller at Kunden har oppgitt feil kontaktopplysninger eller ikke har meldt ifra om endringer i kontaktopplysningene.

12. Force Majeure
Musti er ikke ansvarlige for avtalebrudd, som for eksempel forsinket eller hindret levering som oppstår på grunn av forhold som Musti ikke har muligheten til å påvirke (force majeure).

13.Tjenesteyteren
Musti Norge AS
Slemdalsveien 70B
0370 Oslo

Organisasjonsnr: 915886949

E-post: kundeservice@musti.no
Kundeservice: 21983009 (gratis kundetelefon, åpningstider https://www.musti.no/info/stores)

14. Lovanvendelse og løsing av tvister
Disse avtalevilkårene reguleres av Norges lover, med unntak av deres lovvalgsregler. Partene prøver i første rekke å løse eventuelle uoverensstemmelser gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke kommer frem til enighet, løses tvisten i Oslo tingrett i Norge. Kunden har dessuten mulighet til å ta tvisten opp i tingretten på sitt eget hjemsted eller la forbrukertvistutvalget behandle saken. For å få saken til behandling i forbrukertvistutvalget, må kunden kontakte forbrukerrådet https://www.forbrukerradet.no/.