Rehabilitering

Veterinærfôr til hunder i restitusjon og intensivbehandling Veterinærfôr til hunder som trenger spesiell diett under restitusjon eller intensivbehandling. Følg alltid veterinærens instruksjoner.  Ved å kjøpe dette produktet bekrefter du at kjæledyret ditt er undersøkt av en veterinær som har anbefalt bruk av dette fôret. Så lenge dyret spiser veterinærfôr, anbefales et veterinærbesøk minst hver sjette måned for en helseundersøkelse. Rådfør deg med veterinær umiddelbart dersom kjæledyrets helse Les mer

Veterinærfôr til hunder i restitusjon og intensivbehandling

Veterinærfôr til hunder som trenger spesiell diett under restitusjon eller intensivbehandling. Følg alltid veterinærens instruksjoner. 

Ved å kjøpe dette produktet bekrefter du at kjæledyret ditt er undersøkt av en veterinær som har anbefalt bruk av dette fôret. Så lenge dyret spiser veterinærfôr, anbefales et veterinærbesøk minst hver sjette måned for en helseundersøkelse. Rådfør deg med veterinær umiddelbart dersom kjæledyrets helse blir dårligere når du fôrer med veterinærfôr.