Vilkår for kundemedlemskap

VILKÅRENE FOR KUNDEMELDEMSKAP I MUSTI

GJELDER FRA 25.05.2018 

Disse vilkårene gjelder avtaleforholdet mellom forbrukerkunder og Musti AS (heretter «Musti») angående kundemedlemskap. Når du melder deg inn som kundemedlem, godkjenner du disse vilkårene. Disse vilkårene erstatter de tidligere vilkårene for kundemedlemskapet.

I tillegg til disse vilkårene, anvender vi også brukervilkårene for Mustis Nettjeneste samt andre eventuelle vilkår knyttet til bruken av Mustis tjenester, som for eksempel nettbutikkens avtalevilkår i forholdet mellom Musti og deres kunder. Dersom det oppstår konflikter mellom disse og de andre vilkårene, skal man først og fremst forholde seg til disse vilkårene i saker knyttet til kundemedlemskapet. Bruken av tjenester og applikasjoner knyttet til kundemedlemskapet eller bestemte deler av disse kan også kreve at medlemmene godkjenner eller følger spesielle betingelser. 

 Innmelding og kundeopplysninger

 • Hvilken som helst fysisk person som har fylt 18 år kan melde seg inn som medlemskunde i en Musti-butikk eller her. Musti forbeholder seg retten til å godkjenne eller la være å godkjenne en innmelding.
 • Kundemedlemskapet er gratis, men det kan inneholde tjenester som koster noe. Kundemedlemskapet er gyldig inntil videre.
 • Du må oppgi alle de opplysningene vi ber om på innmeldingsskjemaet i riktig og oppdatert form. Dersom det oppstår endringer i kontaktopplysningene dine, må du informere Musti om dette. Opplysningene dine må være oppdaterte for at du skal få fullt utbytte av kundemedlemskapet. 

.Medlemskortet

 • Medlemskortet er personlig, og det er forbudt å gi det videre til andre personers disposisjon. Fordelene knyttet til kundemedlemskapet gjelder likevel hele husholdningen, og medlemmene kan knytte egne kort til familiemedlemmene til medlemskortet.
 • Du oppretter en såkalt familiekonto i nettjenesten ved å invitere andre i samme husholdning til å melde seg inn på familiekontoen. Personene som er med på familiekontoen kan allerede være kundemedlemmer, eller de kan melde seg inn gjennom invitasjonen. Dersom man melder mindreårige inn på Familiekontoen, må hovedkundemedlemmet være deres foresatte, og hovedkundemedlemmet godkjenner da behandlingen av de mindreåriges personopplysninger, samt at vilkårene for kundemedlemskapet også er bindende for dem. 
 • Kundemedlemmet som inviterer andre kundemedlemmer i samme husholdning med på en familiekonto, fungerer som familiekontoens hovedbruker. Kun én av medlemmene på en familiekonto om gangen kan fungere som hovedbruker. Hovedbrukeren har rett til å legge inn og fjerne medlemmer på familiekontoen samt å overføre hovedbrukerretten til et annet medlem.
 • Kjøpene til alle familiekontoens medlemmer samler opp bonus på kontoen. Alle familiekontoens medlemmer har rett til å bruke bonusen på kontoen.
 • Man må spesielt merke seg at alle familiekontoens medlemmer har rett til å se hverandres kjøpsopplysninger både før og etter at familiekontoen er opprettet, for oppsamlingen av bonus på familiekontoen er basert på medlemmenes kjøpshendelser. 
 • Dersom man mister medlemskortet, eller en tredjepart har fått tak i det, er medlemskunden pliktig til å melde ifra om dette til Musti umiddelbart. Musti er ikke ansvarlig for ting en tredjepart har gjort med medlemskortet, som for eksempel bruk av bonus.

6+1 kjøp fordeler

Som Venn av Musti har du fordelene av 6+1 avtalen.
Avtalen gir deg:

• Gratis kloklipp i alle våre butikker når du handler hos oss
• Hver 7. sekk med hundefôr gratis
• Hver 7. sekk med kattefôr gratis
• Hver 7. sekk med kattesand, Compact Care, Gratis
• Vennepriser
• Eksklusive tilbud
• Invitasjoner til VIP-arrangementer
• Nyttig informasjon, tips og råd

Andre fordeler for kundemedlemmer

 • I tillegg til 6+1 gir kundemedlemskapet også andre faste eller kampanjebestemte fordeler, som rabatter på visse produkter eller tjenester, arrangementer og tjenester rettet mot kundemedlemmer samt fordeler eller annet innhold fra Mustis samarbeidspartnere. Bruk av slike fordeler og innhold kan kreve at medlemskunden godkjenner og følger visse vilkår knyttet til bruken av disse tjenestene. 

Kundekommunikasjon og behandling av personopplysninger

 • Kommunikasjonen knyttet til kundemedlemskapet gjennomføres i hovedsak via e-post, tekstmeldinger og nettjenesten. Ved å godkjenne disse vilkårene godkjenner du at meldinger om fordeler og kundekontakt sendes elektronisk. Kundemedlemmene har muligheten til å forby denne kommunikasjonen. Vennligst les vår personvernerklæring
 • Musti behandler kundemedlemmenes personopplysninger innenfor grensene de gjeldende reglene for personvern setter. Opplysninger om behandlingen av personopplysninger og kundemedlemmenes rettigheter finner du i personvernerklæringen.

Endring av vilkårene og avslutning av kundemedlemskapet

 • Musti forbeholder seg retten til å forandre på kundemedlemskapets innhold og vilkår. Musti informerer om betydelige endringer senest én (1) måned før endringene trer i kraft. Meldingen om dette ansees som riktig utført når den er sendt til e-postadressen kunden har oppgitt, eller når den kan leses i Mustis nettjeneste (https://www.musti.no/). Man anser kundemedlemmet for å ha fått vite om en melding som er sendt til kundens siste oppgitte e-postadresse senest dagen etter at meldingen er sendt, og når det gjelder informasjon på hjemmesiden senest den sjuende dagen etter at informasjonen er lagt ut.
 • Kundemedlemmene kan si opp medlemskapet slik at det opphører umiddelbart når som helst ved å melde ifra om dette skriftlig til Musti (f.eks. per e-post til adressen kundeservice@musti.no). Musti kan si opp kundemedlemskapet med tre måneders oppsigelsestid. Ubrukt bonus blir ugyldiggjort når kundemedlemsforholdet opphører og kan ikke brukes etter dette. Oppsigelse av kundemedlemskapet avslutter funksjonen av både hovedkortet og familiemedlemskortene som er knyttet til dette. Dersom et kundemedlem misbruker kundemedlemssystemet eller ellers gjør seg skyldig i brudd på disse vilkårene eller eventuelle spesielle betingelser knyttet visse fordeler eller innhold, har Musti rett til å si opp kundemedlemskapet umiddelbart og uten å varsle om dette på forhånd. Dette kan gjøres uten oppsigelsestid, og bonusen kunden har samlet opp kan også gjøres ugyldig.