NKK og Musti

Norsk Kennel Klub jobber for at hunder skal leve lange, gode liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Vi jobber for å øke kunnskap blant dem som ønsker seg hund, slik at de gjør et godt og informert valg om både rase og oppdretter, og for at de skal være godt forberedt på endringene som følger med når man får et nytt medlem i familien.

Klubber og forbund i NKK arrangerer lokale kurs, treninger og konkurranser. Mange aktiviteter er rettet mot valper, unghunder og/eller ferske hundeeiere, og fokuserer på å gi hundeeiere nødvendig kunnskap og kompetanse for et godt hundehold. NKK vet at hunden har stor verdi for oss mennesker. Vi mener derfor at det er et samfunnsansvar å sørge for at hunden blir godt ivaretatt og får sin plass. Vi jobber for hundens rett til å utøve naturlig adferd året rundt, og for at flere kommuner skal legge til rette for hunder med friområder og hundeparker. 

Les mer om NKK og bli medlem.