Kattungeguiden

Kattungeguiden

Kattungen har dårlig appetitt

Noen ganger virker det som kattungens appetitt forsvinner. Eieren kan bli stresset når kattungen ikke spiser og lure på om den er frisk. Dette er viktig å være oppmerksom på.

  • Hvis kattungen har dårlig apetitt, kontroller først munnen. Sjekk at tennene sitter godt og at tannkjøttet er fint, jevnt i fargen og ikke hovent eller rødt.
  • Sjekk også hvordan magen fungerer – er avføringens konsistens normal (ikke løs eller for hard), har kattungen luftproblemer eller høres det rislende eller andre rare lyder fra magen.

Alt i orden, men maten smaker ikke?

Hvis katten har normal ernæringsstatus og er frisk kan årsaken helt enkelt være altfor korte matingsintervall eller altfor store matporsjoner. Kattungen er ikke sulten og tar bare en titt i skålen – finnes det noe ekstra godt denne gangen eller bare «kjedelig» hverdagsmat.

Hva skal man gjøre?

Hvis kattungen ikke har appetitt, server mat sjeldnere. Ofte mates katter for ofte eller har alltid mat fremme. Mangel på mattider og «fri fôring» gir seg ofte uttrykk i mangel på appetitt eller kresenhet. Når kattungen har tydelige matt-tider holdes appetitten oftest oppe og katten blir ikke kresen.

  • Dersom kattungen har så dårlig appetitt at den ikke spiser i det hele tatt bør den tas til veterinær for kontroll.

Tips!

Kresenhet er dessverre vanlig i mange kattehusholdninger.