Kattungeguiden

Kattungeguiden

Klore på lovlige steder

Katter markerer sitt revir gjennom å klore. Kloringen etterlater et synlig spor på objektet. Katten har dessuten luktkjertler under potene som etterlater en luktmarkering til andre katter der den har klort. Å bruke klørne er en naturlig, innebygget atferd hos katten. Derfor klorer enhver katt – og det skal den også gjøre. Katten klorer gjerne på loddrette overflater, men også matter får seg ofte en runde av klørne.

Hvordan lærer jeg katten å klore på lovlige steder?

  • Vis katten det riktige klorestedet og oppmuntre den til å klore gjennom f.eks. å «klore» selv. Katten kan også lokkes til å reise seg mot klorestativet eller man kan forsiktig løfte kattens labber mot stativet, noe som kan lokke den til å begynne og klore.
  • Kattemynte kan inspirere katten til å klore på klorestativet sitt. Spray kattemyntespray på stativet eller strø tørket kattemynte på plattformene.
  • Ofte kan katten også lokkes med en vippe til å klatre langs stativet og slik forsterkes kattens interesse for det riktige stedet.
  • Jo mer katten klorer et visst sted, desto mer forsterkes atferden og den klorer samme sted igjen.
  • Katten kan belønnes f.eks. med en godbit når den klorer på riktig sted. Da opplever den at det lønner seg å klore på det stedet. Hvis klorestativet har plattformer kan man plassere godbiter på dem.

Jo flere lovlige kloresteder, altså klorestativ og klorestolper, katten har, desto mindre klorer den antageligvis på møblene.

Visste du?

Kattens klør vokser både i lengde og tykkelse. Når kloen fornyes løsner det ytterste laget regelmessig slik at en ny skarp klo kan vokse fram. Derfor kan kattens klør iblant se annerledes ut, når det gamle, ytterste laget snart skal løsne. En grunn til at katten klorer er at den løsner disse gamle lagene fra klørne. Den kvesser altså ikke klørne direkte, selv om det kan virke slik ettersom en ny, skarp spiss kommer fram under det gamle laget.