Kattungeguiden

Kattungeguiden

Slik trener du kattungen din

Katter er meste på å lære. De lærer seg raskt en adferd som kan komme til nytte for dem, og den innlærte atferdsmodellen sitter i kattens sinn. Alle katter kan trenes og det lønner seg å gjøre det. Finn først ut hva som fungerer som en bra belønning, det vil si kattens favorittgodt eller favorittleke. Belønningen kan være hva som helst som gjør katten din veldig glad.

Se våre eksperters tips for trening av kattungen nedenfor.

Før du begynner å trene

  • Lag en plan; hvilken atferd er målet?
  • Ha den belønningen som katten responderer på, tilgjengelig.
  • Minimer forstyrrelser i omgivelsene slik at katten kan konsentrere seg.
  • Tren katten når den er uthvilt og litt sulten.

Når du trener

  • La katten selv komme på hvilken atferd den blir belønnet for. Du kan begynne med å lokke den.
  • Ikke ha for høye krav, vær tålmodig og belønn katten for selv den minste handling i riktig retning.
  • Belønn akkurat når katten gjør det du vil. Du kan benytte en klikker til hjelp.
  • Ta en pause etter noen velykkede repetisjoner.
  • Avslutt treningsøkten før katten blir lei.

Hva er en klikker?

En klikker er et hjelpemiddel for belønning i rett tid, brukt på riktig måte påskynder den innlæringsprosessen. Klikkeren er et verktøy som avgir et tydelig klikk når du trykker på den. Når det tydelige lydsignalet gjentatte ganger følges av en godbit begynner katten å gjenta atferden som får klikket til å høres. Katten «preges» altså på lyden og forsøker febrilsk å komme på hvilken atferd som fikk lydsignalet til å høres. For at klikkeren skal fungere effektivt som hjelpemiddel for belønning i rett tid bør lydsignalet alltid følges av en godbit.

Slik bruker du klikkeren

Klikk med klikkeren i samme øyeblikk som katten gjør det du vil og belønn umiddelbart atferden med en godbit. Den ønskede handlingen forsterkes raskt når pusen selv får oppdage hvilken handling som belønnes. Med klikkertrening blir kattungen din en aktiv lærende, hvis evne til å tenke selv utvikles.

Visste du?

Visste du at alle dyrearter lærer på samme måte – både katter, hunder og lopper? En atferd som lønner seg forsterkes.