Kattungeguiden

Kattungeguiden

Skal jeg forsikre kattungen?

Den hender og skjer ting i livet – særlig for små hjemmetigre. Kattungens første år er særlig risikofylt. Katten kan også plutselig bli syk, til tross for beste mulige stell.

Når katten er forsikret er det økonomisk mulig å benytte seg av den beste mulige pleien – i alle situasjoner.